June 17, 2024
Eğitim

Hollanda Eğitim Sistemine Genel Bakış

Hollanda Eğitim Sistemine Genel Bakış

Hollanda eğitim sistemi uluslararası alanda kendini ispatlamış ve herkes için eşit fırsatlar sunmaya çalışan bir sistemdir. Hollanda eğitim sisteminde okulların çeşitlilik olarak çok geniş bir yelpazeye sahip olması, çocuğun gelişimine ve yaşam biçimine en uygun okulun seçilmesine imkan sağlar.

Hollanda’da eğitim ilkokul, ortaöğretim ve yüksek öğretim olarak üç ana bölüme ayrılmıştır. Hollanda’daki çocuklar sekiz yıllık ilkokul takip ederken, lise diploması okulun türüne bağlı olarak on altı, on yedi veya on sekiz yaşında alınmaktadır. İlk ve orta devlet eğitimi herkese ücretsiz olarak sunulmaktadır, ancak farklı bir müfredat sunan özel okullar da vardır. Hollanda’daki her şehir veya kasaba kendi başvuru prosedürlerine sahiptir ve eğitim kalitesi okullar arasında değişebilir ama genel olarak kalite tüm okullarda yüksektir. Okullar gezi vb aktiviteler için yıllık gönüllü bir katkı payı talep eder. Bu miktar okuldan okula ve ailenin gelir düzeyine göre farklılık gösterebilir.

Öğrenciler, ilkokulun son yılında (Grup 8) devam edeceği liseye yönelik resmi bir öneri mektubu (advice) alır. Bu öneri büyük ölçüde ‘leerlingvolgsysteem’e -öğrencilerin ilkokul boyunca elde ettikleri başarıları kayıt altına almak için kullanılan bir izleme sistemi- ve genellikle CITO testi olarak adlandırılan 8. Grup’taki yetenek sınavına dayanmaktadır. Hollanda okullarında, ebeveynlerin çocuklarının eğitiminde büyük bir rol oynamaları beklenmektedir. İlkokullar, ebeveynlerden, ‘luizen moeders’ (bit kontrolü yapan anneler) veya ‘lees vaders’ (bir grup çocukla kitap okuyan babalar) gibi birçok görev için yardım alır.

Çoğu okulda ayrıca ebeveynlerden ve öğretmenlerden oluşan bir konsey vardır ve bunlar okul yönetimine çeşitli konularda tavsiyelerde bulunur. Bazı okulların da ayrı bir ebeveyn konseyi olabilir.

Okulların yaz tatilleri okulun bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterir. Buradaki amaç tatil zamanı yoğunluğunu ortadan kaldırmaktır. Diğer resmi tatiller genelde aynı zamanda olur. Tatillerle ilgili bilgilendirme okulların web sitesinden takip edilebilir.

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir