NL Onderwijs

NL Onderwijs Hollanda’ya iyi bir başlangıç ​​için birbirlerini bilgilendirmek, tavsiyelerde bulunmak ve desteklemek amacıyla bir grup yeni mülteci Kürt aktivistin kurduğu girişimdir. Ağırlıklı olarak Türkiye ve Kürdistan halklarından oluşan özgürleştirici, dayanışmacı ve tabandan gelen bir oluşumdur.

NL Onderwijs eğitim, kariyer ve entegrasyon alanlarında birbirleriyle bilgi paylaşan 200’e yakın aktif üyeden oluşmaktadır. Girişim, Hollanda’da yenı gelmiş göçmenlerin ve ilticaya başvurmuş insanların, Hollanda’daki günlük yaşama uyum sağlamalarına yardımcı olmak, bilgi ve becerilerini topluma kazandırmayı amaçlamaktadır.

İlticacıların ve göçmenlerin isteklerini, hedeflerini, engelleri ve imkânları değerlendirmek ve şartları göze alarak onlara yardım sağlamak misyonunda olan NL Onderwijs, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde etkinlikler yapmaktadır.

NL Onderwijs, ilticacıların ve göçmenlerin Hollanda toplumunda bireysel ve kolektif olarak kendilerini gerçekleştirmelerine ve aktif olmalarına yardım etmeyi amaçlamaktadır.